ZEHRA GÜNGÖRDÜ

Güngördü lisans eğitimini 2013 yılında YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. 2016 yılında Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde “Kentsel Kimlik Değişiminin İşlevsel Olarak Değerlendirilmesi: Antakya-Uzun Çarşı (Geleneksel Çarşı) Örneği” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.. 2014 yılından beri Mustafa Kemal Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta olup, 2016'dan beri Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Uzmanlık alanları:

  • Kentsel Kimlik,

  • Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma,

  • Planlamada Sosyal İnovasyon,

  • Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları,

  • Zorunlu Göç.

© 2018 by POT_A Team

  • Siyah Instagram Simge
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

117K826 TUBITAK 1003 FUNDING PROGRAM