TUĞBA CANAN

Fatma Tuğba CANAN Ocak, 2013 tarihinden beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nden 2011 yılında, “Toplum Temelli Kentsel Dönüşümde Sivil Toplum Kuruluşlarının rolü: İstanbul Örneği” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Planlama yüksek lisans programından 2014 yılında almıştır. 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında doktora programına başlamış olup, “Göç Yapısındaki Değişimin Sosyo-Mekânsal Etkileri: İzmir Kent Merkezi Çeperi Örneği” başlıklı çalışması ile hâlihazırda tez aşamasındadır.

CANAN, Şubat 2018 tarihinden beri “Farklı Kimliklerin Temsil Edildiği Kentsel Dokularda Mekânsal Kurgunun Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi – İzmir-Bornova Örneği” başlıklı TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi’nde doktora araştırma bursiyeridir. Bunun yanında hâlihazırda “Kentsel Mültecilerin Adaptasyon Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İnşası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi” başlıklı TÜBİTAK 1003 Araştırma Projesi’ne doktora araştırma bursiyeri olarak dâhil olmuştur. Uzmanlık alanları:

  • Şehir ve Bölge Planlama

  • Göç

  • Kentsel Yoksulluk ve

  • Kentsel Dönüşüm’ dür.

© 2018 by POT_A Team

  • Siyah Instagram Simge
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

117K826 TUBITAK 1003 FUNDING PROGRAM