SADİYE AKKILIÇ

Sadiye Akkılıç, İzmir’de yaşayan Şehir Plancısıdır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde(IYTE) lisans derecesini (2017) almıştır. IYTE ‘de- Mevcut Mahalle Parklarının ‘İhtiyaca Dayalı Hakçalık’Açısından Bir Değerlendirmesi: İzmir’deki mahalle parklarını kimler neden kullanıyor ve kullan(a)mıyor? adlı Tubitak projesinde 2 yıl boyunca  (2016-2018) bursiyer olarak çalıştı. Şuan IYTE’ de yüksek lisans eğititimine (2017-) devam etmektedir ve  İzmir’deki ilköğretim okul alanlarının yer seçiminde ‘hakçalığın’ öncellenmesi konusunda çalışmaktadır.  İlgi alanları; şehir planlama, Planlamada CBS ye dayalı karar verme yaklaşımları, çevresel adalet ve toplum.

© 2018 by POT_A Team

  • Siyah Instagram Simge
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

117K826 TUBITAK 1003 FUNDING PROGRAM