ÖMER SELVİ

Dr. Ömer Selvi Şehir ve Bölge Planlama lisans programını 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamlamıştır. Yüksek lisansını  2002 yılında, ‘İzmir Metrosunun Mevcut Durumunun Verimlilik Analizi’ başlıklı tez ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden alan Selvi, 2009 yılında yine aynı enstitüde ‘Güvenli Kentsel Çevreler için Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Trafik Kazaları Tahmini, Örnek Çalışma: İzmir Metropolitan Alanı’ başlıklı tez ile doktorasını tamamlamıştır. 2009 ile 2012 yılları arasında Italya’nın Ispra kasabasında yer alan Avrupa Komisyonuna bağlı Joint Research Center’ın bir enstitüsü olan Institute for the Protection and Security of the Citizen’da post-doc araştırmacısı olarak çalışmıştır. 2014 ile 2015 yılları arasında Girne (Kıbrıs) Belediyesi için, Girne Ulaşım Master Planı kapsamında danışman olarak çalışmıştır.

 

2015 yılında İzmir'deki mülteci sayısı zirveye ulaştığı zaman, Basmane bölgesinde terk edilmiş bir çöp evin kalıntılarından ‘Kapılar’ adında bir dayanışma projesi doğmuştur. Selvi, Kapılar projesinin kurucu üyelerindendir ve halen bu projede gönüllü olarak çalışmaktadır. 2016 yılından beri insani bir sivil toplum kuruluşu olan 'WatchTheMed Alarmphone' organizasyonunun aktif bir üyesidir.

 

Halen, TÜBİTAK tarafından desteklenen, ‘Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni bir Bakış Açısı; Kapsayıcı Kent İnşası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi’ başlıklı araştırma projesinde yer almaktadır.

© 2018 by POT_A Team

  • Siyah Instagram Simge
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

117K826 TUBITAK 1003 FUNDING PROGRAM