İLKİN BESTE ÇIRAK

İlkin Beste Çırak bir kent plancısı ve sanat tasarımcısıdır.İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmuştur ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Bölümünde yapmaktadır. Sanat temelli çalışmalarını ilişkisel estetik ve sosyal tasarım bağlamında kentsel yenilik aracı olarak sanat perspektifinden üretir. Baskın olarak, sanatsal ve bilimsel projelerinde; pek çok farklı medium,disiplin ve topluluğu sentezleyerek  kamusal alan, yerellik, sosyal entegrasyon ve katılımcılığı tartışır. Viyana Belediyesi Konut Bölgeleri Kentsel Yenileme ve Denetleme Departmanında çalışmıştır.Mahalle yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan, İzmir, Urla Sıra Mahallesi Projesi’nde yer almıştır.İzmir,Kapılar oluşumunda çocuklar ile birlikte Sanat+Oyun Atölyesini düzenlemektedir.

 

(https://www.kapilar.org) (ilkinbestecirak@gmail.com)

© 2018 by POT_A Team

  • Siyah Instagram Simge
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

117K826 TUBITAK 1003 FUNDING PROGRAM