HAKKIMIZDA

AMAÇ

Projenin ana amacı,  hem ekonomik faaliyetler hem de kültürel açıdan çeşitlilik sunan İstanbul, Hatay ve İzmir gibi kadim göçmen kentlerde yığılan zorunlu göçmenlerin mekana eklenme ve adaptasyon süreçlerinin ekonomik ve kültürel faaliyetlere eklenme süreçleri üzerinden çözümlenmesi, kentlerin kapsayıcılık kapasitesinin arttırılması ve araştırma bulgularına dayanan yerel düzeyde toplumsal ve kentsel uyum sürecinin yönetimine dönük politika ve uygulama modeli geliştirilmesidir.

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destek Programı (1003), 2016 çağrısının Kentleşme Başlığı kapsamında yayınlanan çağrıda işaret edilen öncelikli konuların çözümüne dönük hazırlanmış ve kabul edilmiş, Türkiye genelinde başarılı bulunan üç projeden birisidir.

HEDEFLER 

Öncelikli hedef kapsayıcı bir toplum olma yönünde yerel toplum ve göçmenler arası adaptasyon ve uyum süreçlerinin nasıl oluştuğunun analiz edilmesidir.

2

Adaptasyon ve uyum süreçlerinin proje kapsamında  ölçülebilmesi amacıyla sosyal deney gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

METODOLOJİ

Hatay, İzmir ve İstanbul’da alt çalışma bölgelerindeki Suriyeli göçmenler ve Yerel Topluluklar arasından seçilecek alt temsil grubu ile (bu alanda ülkemizde ilk uygulama olacak) “yaşayan laboratuvar-living lab” yöntemi ile bir sosyal inovasyon deneyi gerçekleştirilecektir.

   POT-A Projesi Yürütücü Üniversiteler

  •    Yıldız Teknik Üniversitesi
     

  •    İzmir Demokrasi Üniversitesi
     

  •    Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

PROJE EKİBİMİZ

İSTANBUL POT-A

PROJE YÖNETİM VE ARAŞTIRMA EKİBİ

 PROF. DR. 
B. AYŞEGÜL ÖZBAKIR
Şehir Plancısı
POT-A Proje Yöneticisi
POT-A İstanbul Koordinatörü
DR. 
ERHAN KURTARIR
Şehir Plancısı
Araştırmacı
PROF. DR.
MURAT GÜRAY KIRDAR
Ekonomist
Yazılım Geliştirici
DR.ÖGR.ÜYESİ
GÖKSEL BİRİCİK
Bilgisayar Mühendisi 
GIS Analisti
Y. LİSANS ÖĞRENCİSİ
HATİCE KORKULU
Şehir Plancısı
Bursiyer
Y. LİSANS ÖĞRENCİSİ
MELTEM OKTAY
Şehir Plancısı
FERAHNAZ ÖR
PSİKOSOSYAL DESTEK UZMANI
Gönüllü
LİSANS ÖĞRENCİSİ 
SARA HAMMOUDA
Şehir ve Bölge Planlama
Çevirmen
Bursiyer
Y. LİSANS ÖĞRENCİSİ
SELİN GÜMÜŞ
Şehir Plancısı
Bursiyer
Y. LİSANS ÖĞRENCİSİ
ADNAN OĞUZHAN
Şehir Plancısı
Kısmi Zamanlı Asistan
LİSANS ÖĞRENCİSİ
SEMRA NİRON
Şehir Plancısı
Y. LİSANS ÖĞRENCİSİ BİLGE MARTAN
Şehir Plancısı
Stajyer
LİSANS ÖĞRENCİSİ
ATAKAN SADIKER
Şehir Plancısı
LİSANS ÖĞRENCİSİ
DİYAR TURĞUT
Şehir ve Bölge Planlama 
Stajyer
LİSANS ÖĞRENCİSİ
SARA OSKAY
Şehir ve Bölge Planlama 
Stajyer
LİSANS ÖĞRENCİSİ
Şehir ve Bölge Planlama 
Stajyer

POT-A İZMİR PROJE EKİBİ

POT-A Izmir
Yürütücüsü
DR. ÖĞR. ÜYESİ
 EMEL KARAKAYA AYALP
Şehir Plancısı
DR. ÖĞR. ÜYESİ
FERAL GEÇER SARGIN 
Şehir Plancısı
Araştırmacı
Danışman
DR. ÖMER SELVİ
Şehir Plancısı
Araştırmacı
Y. LİSANS ÖĞRENCİSİ
SADİYE AKKILIÇ
Şehir Plancısı
Bursiyer
Y. LİSANS ÖĞRENCİSİ
İLKİN BESTE ÇIRAK
Şehir Plancısı
Araştırmacı
ARŞ. GÖR.
FATMA TUĞBA CANAN
Şehir Plancısı
Gönüllü Araştırmacı
ARŞ. GÖR. ADİL ÇAMUR
Kamu Yönetimi
Araştırmacı
DOKTORA ÖĞRENCİSİ
ARIN HÜNLER
Kamu Yönetimi
Gönüllü Araştırmacı
Araştırmacı
DOKTORA ÖĞRENCİSİ
ESEN YANGIN
Psikolog
Çevirmen
Gönüllü Araştırmacı
Gönüllü Araştırmacı
LİSANS ÖĞRENCİSİ
BÜŞRA YILMAZ
Psikolog
Gönüllü Araştırmacı
DOKTORA ÖĞRENCİSİ
Adil Çamur
Kamu Yönetimi
Gönüllü Araştırmacı
GIS Uzmanı
Ali Kemal Çınar
Şehir ve Bölge Planlama

POT-A HATAY PROJE EKİBİ

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ
BİLGE ÇAKIR
Peyzaj Mimarı
POT-A Hatay
Yürütücüsü
DR. ÖĞR. ÜYESİ
OLGU KARAN
Siyaset Bilimci
Araştırmacı
ARŞ. GÖR.
ZEHRA GÜNGÖRDÜ
Şehir Plancısı
Araştırmacı
ARŞ. GÖR.
MUSTAFA FIRAT TEKBAŞ
Sosyolog
Araştırmacı
LİSANS ÖĞRENCİSİ
YUSUF ÖZER
Siyaset Bilimci
Y. LİSANS ÖĞRENCİSİ
AYŞEGÜL YAZICI SAKA
Şehir Plancısı
Y. LİSANS ÖĞRENCİSİ
AYBÜKE AKTEMUR
Şehir Plancısı
Y. LİSANS ÖĞRENCİSİ
UMUT SEREN YARIM
Şehir Plancısı
Kısmi Zamanlı Asistan
Araştırmacı
Araştırmacı (Ağs - Kas 18)
Araştırmacı

PROJE DANIŞMANLARI

 EKREM AYALP
Bölge Plancısı
Danışman
UTKU KILINÇ
Avukat
 Danışman

DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR

YEREL PAYDAŞLAR

© 2018 by POT_A Team

  • Siyah Instagram Simge
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

117K826 TUBITAK 1003 FUNDING PROGRAM