ESEN YANGIN

Esen YANGIN lisans diplomasını 2015’te Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden; yüksek lisans diplomasını 2017’de Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan “ Suriyeli Göçmenlere Yönelik Kültürleşme Stratejilerini Etkileyen Sosyal Psikolojik Faktörlerin İncelenmesi: Hatay Örneği” isimli tez ile almıştır. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Doktora Programı’na başlamıştır ve halen devam etmektedir. Mart 2016’dan beri İzmir’de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği’nde psikolog olarak çalışmaktadır.

Uzmanlık alanı: Sosyal Psikoloji

© 2018 by POT_A Team

  • Siyah Instagram Simge
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

117K826 TUBITAK 1003 FUNDING PROGRAM