EMEL KARAKAYA AYALP

Emel KARAKAYA AYALP, şehir plancısı ve İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi. Lisans diplomasını 2007'de ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden aldı. 2010 yılında “Cumhuriyet’in Kent Mekanında İnşaası: Politik Ülküden Kentsel Planlama İlkelerine” başlıklı tezi ile Kentsel Tasarım yüksek lisans programını ODTÜ’de tamamladı. “Tarımsal Gıda Sistemlerinin Dönüşümü? İzmir, Türkiye’deki Alternatif Tarımsal Gıda Girişimlerinin Keşfi” başlıklı tezi ile doktora derecesini 2016 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden (İYTE) aldı. 2016-2018 yılları arasında İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, 2016-2018 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde eğitim ve araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

2009-2011 yılları arasında ODTÜ’de Erken Cumhuriyet Dönemi planlama tarihi üzerine bir Bilimsel Araştırma Projesinde (BAP), 2012-2013 yılları arasında büzülen kentlerin yeniden canlandırılmasına katkı konulu bir TÜBİTAK projesinde ve 2013 yılında Urla’nın kentsel gelişim stratejileri ile önceliklerinin belirlenmesi konulu ve Urla Belediyesi tarafından finanse edilen bir projede yer aldı. Güncel olarak “Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İnşaası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi” başlıklı bir TÜBİTAK projesinin İzmir vakasının yürütücüsüdür. Uzmanlık alanları;

  • Kentsel Planlama Tarihi

  • Kentsel Tasarım

  • Alternatif Tarımsal Gıda Sİstemi, Ağları ve Girişimleri

  • Sürdürülebilir Geçişim

  • Kırsal Kalkınmadır.

Avrupa Planlama Okulları Birliği Genç Akademisyenler (AESOP Young Academics), Kırsal Araştırmalar Ağı (KAA), Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) ve TMMOB Şehir Plancıları Odası üyesidir

© 2018 by POT_A Team

  • Siyah Instagram Simge
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

117K826 TUBITAK 1003 FUNDING PROGRAM