EKREM AYALP

1979 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde lisans, 2007 yılında aynı üniversitede Bölge Planlama Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Ulaşım planlaması, bölgesel planlama modelleri, kırsal ve kentsel yoksulluk, kentlerdeki sosyal ve ekonomik bütünleşme sorunsalı, genç işsizliği, yerel kurumsal ve planlama kapasitelerinin geliştirilmesi ve kırsal/tarımsal kalkınma konularında ODTÜ-MATPUM, UNDP vb. organizasyonlar bünyesinde araştırmacı ve plancı olarak çalıştı. 6 yılı aşkın süredir İzmir Kalkınma Ajansı’nda görev almakta ve 2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde başlamış olduğu doktora eğitimine devam etmektedir.

© 2018 by POT_A Team

  • Siyah Instagram Simge
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

117K826 TUBITAK 1003 FUNDING PROGRAM