BİLGE ÇAKIR

Bilge Çakır 2001 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden lisans, 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı’ndan “Kentsel Kıyı Yerleşmeleri: Bir Kıyı Alanı Değerlendirme Modeli’nin İskenderun Örneğinde Uygulanması” başlıklı doktora tezini ile doktora diplomalarını alarak mezun olmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttüğü yıllarda (2002 – 2011) aynı birimde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2011 – 2014 yıllarında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planalama Bölümü’nde doctor araştırma görevlisi olarak görev yaparken Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde “Ulusal Mekânsal Planlama Sistemi ve Stratejisinin Kurulması ve Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi’nin Bu Kapsamda Tanımlanması” konulu doktora sonrası araştırmalarını tamamladı. 2014 yılından beri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesidir ve bölüm başkanlığı görevini yürütmekte ve Antakya’da yaşamaktadır.

Evli ve bir erkek evlad annesi olan Dr. Çakır’ın araştırma konuları arasında kıyı alanlarının planlanması ve bütünleşik yönetimi, ekolojik planlama, kentsel coğrafya, kentsel afet riskleri ve yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynak planlaması ve yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları, çevresel etki ve risk değerlendirmesi ile arazi kullanım planlaması yer almaktadır.

© 2018 by POT_A Team

  • Siyah Instagram Simge
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

117K826 TUBITAK 1003 FUNDING PROGRAM