BARIŞ ERGEN

Barış ERGEN Ankara’da doğmuştur. Lisans öğrenimini (B.C.P) Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde (2003) tamamlamıştır. Yüksek Lisans diplomasını Yıldız Teknik Üniversitesi’nden “Kentsel Koruma ve Kentsel Tasarım İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Tokat Örneği” başlıklı tezi ile 2006 yılında almıştır. Doktora öğrenimini (PhD) Almanya’da Technische Universität Kaiserslautern’de “Buffer Zone Method, Land Use Planning and Conservation Strategies about Wetlands under Urbanization Pressure in Turkey” başlıklı doktora tezi ile tamamlamıştır. 2010 yılında Türkiye’ye dönmüş ve 2017 yılına kadar Bozok Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde görev yapmıştır. 2017 yılında Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne atanan Barış ERGEN, halen Doçent olarak Erciyes Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Barış ERGEN kent planlama, açık ve yeşil alanların planlanması, kentsel tasarım, sulak alanlar ve çevre planlama konularında çalışmakta ve bu alanlarda yayınlar yapmaktadır.

© 2018 by POT_A Team

  • Siyah Instagram Simge
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

117K826 TUBITAK 1003 FUNDING PROGRAM