ALİ KEMAL ÇINAR

1976 yılında Ankara’da doğdu. Şehir Planlama lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde-1999, yüksek lisans-2002 ve doktora-2009 eğitimini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde tamamladı. 2001-2009 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında Gediz Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde, öğretim üyesi olarak lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler verdi. Kentsel dönüşüm, kentsel koruma, afet yönetimi ve CBS konularında araştırmaları bulunmaktadır. Çalışmalarına bağımsız araştırmacı olarak devam etmektedir.

© 2018 by POT_A Team

  • Siyah Instagram Simge
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

117K826 TUBITAK 1003 FUNDING PROGRAM